Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 02.02.2017г., можете да намерите – тук.

Екипът на ЦРЧР

22.02.2017г.