Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение, с краен срок за кандидатстване – 19.05.2016г., са публикувани на посочения линк:

Регистрационни номера

Екипът на ЦРЧР

01.06.2016г.