Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по отделните сектори на КД1 „Образователна мобилност за граждани” – по покана за кандидатстване към 05.02.2019г./12.02.2019г. са публикувани, както следва:

Регистрационни номера по сектори:

КА101 Училищно образование

КА102 Професионално образование

КА103 Висше образование

КА104 Образование за възрастни

КА107 Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

КА116 Проекти притежаващи харта за мобилност в сферата на ПОО