Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по отделните сектори на КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – „Стратегически партньорства“ по поканата за кандидатстване към 21.03.2019г./26.03.2019г., са публикувани, както следва:

Регистрационни номера по сектори:

 

КА201 Училищно образование:

–          Стратегически партньорства за обмен на добри практики

–          Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

КА229 Училищно образование: Партньорства за училищен обмен

 

КА202 Професионално образование и обучение

 

КА203 Висше образование

 

КА204 Образование за възрастни

 

 

Екипът на ЦРЧР