Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Резултатите от селекция на подадените проектни предложения за Акредитация в сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 31.12.2021 г., можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР