Skip to main content

На 9 август 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува първата покана за представяне на предложения под новата правна рамка на Европейски корпус за солидарност.

В рамките на поканата ще се финансират доброволчески дейности, стажове и работни места, както и проекти за солидарност. Всяка публична или частна организация, притежаваща Знак за качество (акредитация) и установена в държавите членки на ЕС, може да кандидатства за финансиране. Освен това, неформални групи от млади хора, регистрирани в портала на Европейски корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

Крайните срокове за подаване на проекти предложения са в периода 16 октомври 2018 г. – 18 февруари 2019 г. в зависимост от вида дейност. Организациите – с изключение на неформалните групи от млади хора – кандидатстващи за финансиране, първо трябва да получат Знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време.

За повече подробности, моля, запознайте се с Ръководството по програма „Европейски корпус за солидарност“. Формулярите за кандидатстване и допълнителна информация са достъпни на страницата на Европейски корпус за солидарност.

Поканата се публикува, при условие че законодателният орган приема окончателно Регламента за Европейски корпус за солидарност без значителни изменения.

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в момента подготвя самостоятелна уебстраница, посветена на Европейския корпус за солидарност, която ще бъде активна около 10 септември 2018 г.

 

ЦРЧР, в сътрудничество с Министерство на младежта и спорта, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

В рамките на събитието ще бъдат представени основните дейности на програмата:

  • Знак за качество;
  • Доброволчество;
  • Стажове и работни места;
  • Проекти за солидарност;
  • Практическо представяне на формулярите за кандидатстване и интернет страницата на Програмата.

Ще бъде направен преглед на възможностите за финансиране за различните целеви групи в рамките на предстоящите покани за кандидатстване.

Линк към регистрационната форма: https://www.surveymonkey.com/r/8JNCCL7

Повече информация относно логистиката и програмата на събитието ще ви бъде изпратена при потвърждение на вашата регистрация.

ЦРЧР ще осигури нощувка на 10 септември 2018г. и ще поеме пътни разходи на участниците в семинара, пристигащи от населени места извън гр. София!