Skip to main content

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps 20-21 06 2022

Това онлайн събитие ще подчертае различните възможности на Европейския корпус за солидарност за насърчаване на доброволната ангажираност и засилване на пригодността за заетост и активното гражданство в местните общности. Срок за кандидатстване 22.05.2022 на този линк

TICTAC Training Course & Partnership Building Activity 12.09-18.09 2022

TICTAC е мрежа TC/PBA, отворена за всички национални агенции за програмите Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност и е насочена към доброволни и професионални младежки работници и младежки лидери, участващи в международна младежка работа и заинтересовани от използването на програмите като инструмент в стратегическото развитие на тяхната работа или организация. Срок за кандидатстване 15.07.2022 но този линк

Екипът на ЦРЧР