Skip to main content

Уважаеми колеги,

ЦРЧР обявява Покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за 2017 селекционна година. Изискванията и пълния текст на Поканата можете да откриете тук.

Новината е публикувана на 23.12.2016г.