Skip to main content
Уважаеми колеги,

Публикувана е Поканата за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+”.

Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение се присъжда за цялата продължителност на Програма „Еразъм+”, като подлежи на редовен мониторинг от страна на Националната агенция върху спазванена изискванията за качество от притежателя.

Срокът на Хартата за мобилност в областта на ПОО  би могъл да се удължи и след  края на програмния период на Програма „Еразъм+“, което ще бъде голямо преимущество за участие в бъдещата програма след 2020г. Повече за тази информация може да намерите в общата клауза относно „допълнителни изисквания“, където е описана възможността за използване на Хартата за бъдещата програма.
Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.
Моля да се запознаете с приложените документи,съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности,

и най-вече с критериите за допустимост.
Крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 17.05.2018г., 13:00ч. българско време. Към момента, формулярът за кандидатстване е наличен само в проектна версия (в архива с приложените документи), като към месец март 2018г. ще бъде налична и он-лайн версия, връзка към която ще бъдепубликувана на сайта на ЦРЧР.

На сайта на ЦРЧР е публикуван и актуален списък с притежателите на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

 Екипътна ЦРЧР
22.11.2017г.