Skip to main content

Уважаеми колеги,

Публикувана е Поканата за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Моля да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности, и най-вече с критериите за допустимост.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 17.05.2017г., 13:00ч. българско време. Към момента формулярът за кандидатстване е наличен само в проектна версия (в архива с приложените документи), като към месец март 2017г. ще бъде налична и он-лайн версия, връзка към която ще бъде публикувана на сайта на ЦРЧР.

На сайта на ЦРЧР е публикуван и актуален списък с притежателите на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

Екипът на ЦРЧР
03.11.2016г.