Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувана е Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства по КД1 – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни държави, Програма „Еразъм+“.

Моля да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата, предоставяните от нея възможности и критериите за допустимост.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 16.05.2018г.

Покана преразпределение КД103

Екипът на ЦРЧР