Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Моля да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности, и най-вече с критериите за допустимост.

Електронните форми можете да намерите на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 16.05.2019г., 13:00ч. българско време.

На сайта на ЦРЧР е публикуван и актуален списък с притежателите на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

Екипът на ЦРЧР