Skip to main content

Уважаеми колеги,

През настоящата 2016 година предстои да проведем Петата национална конференция „Насърчаване на четенето”.

Темата ще бъде Различното четене. Ще поговорим и ще помислим заедно по темата:

Познаваме ли всички начини, по които може да се чете?

  • Как четат хората с нарушено зрение?
  • Как четат бебетата и най-малките деца?
  • Дислексия?
  • Дигиталното четене – настояще и бъдеще и др.

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, ЦРЧР обявява конкурс по темата „Различното четене”.

Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са засегнали тази тема по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас или Еврогайдънс.

Повече информация за условията а конкурса можете на намерите тук

Екипът на ЦРЧР

03.08.2016