Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите с одобрени за финансиране резерви на проектни предложения по КД1, сектор „Училищно образование“ с краен срок за кандидатстване 05/12.02.2019г.

Информацията е достъпна в секция „Образователна мобилност за граждани (КД1)”, сектор „Училищно образование“ подсекция „Резултати“, както и ТУК

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР