Skip to main content

ВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

С настоящото бихме искали да Ви информираме, че считано от 05.08.2016 г. Център за развитие на човешките ресурси има нов Изпълнителен директор – г-жа Татяна Калканова.

Моля да имате предвид това, когато изпращате документи към ЦРЧР.

С г-жа Калканова можете да се свържете на:

телефон: 02/ 915 50 11

E-mail: tkalkanova@hrdc.bg12

Екипът на ЦРЧР

12.08.2016г.