Skip to main content

Двудневно събитие в Брюксел, посветено на направлението Спорт по новата Програма „Еразъм+“ (2021-2027 г.), привлече вниманието на повече от 1500 участници. Събитието, открито от българския еврокомисар Мария Габриел, има за цел да информира за възможностите за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, регионално и национално ниво чрез подкрепа от Програма „Еразъм+“ за периода 2021-2027 година.

Повече за събитието можете да видите тук