Skip to main content

Уважаеми посетители,

 

Публикуванa e Националнaта поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Образование за възрастни“, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни.

Поканата можете да намерите тук.

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секция K. Project Summary.

Успех на всички кандидати!

Екипът на ЦРЧР

28.12.2017г.