Skip to main content

Уважаеми посетители

Публикуванa e Националнaта поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“.

Поканата можете да намерите тук.

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секция K. Project Summary.

Успех на всички кандидати!

Екипът на ЦРЧР

28.12.2017г.