Skip to main content

Еврогайдънс и Европас България канят практикуващи в сферата на кариерното ориентиране и консултиране на Национално обучение за кариерни консултанти. Семинарът ще се проведе в периода 23-25 ноември 2016 г. в гр. София. Всички разходи за транспорт и настаняване, за участниците пристигащи от населени места извън град София, са за сметка на ЦРЧР.

Формулярът за кандидатстване ще бъде отворен до 15 ноември 2016 г. и можете даго намерите тук.

Одобрените участници ще бъдат информирани по електронна поща в срок до 18 ноември 2016г. и ще получат конкретна практическа информация за събитието.

Не пропускайте възможността да се запознаете със свои колеги и да научите нови техники и практики от сферата на кариерното консултиране!

Екипът на Еврогайдънс България

01.11.2016