Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“ сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ и „Международно измерение във висшето образование“.

Поканите са налични в съответните секции на сайта.