Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“.

Поканите са налични и в съответните секции на интернет страницата ни.

 

Екипът на ЦРЧР