Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Център за развитие на човешките ресурси публикува втора Национална покана за кандидатстване по КД1, сектор „Висше образование“ – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави с краен срок за кандидатстване 15.09.2016г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Поканата е публикувана на 05.08.2016г.