Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, дейност „Мобилност“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Важно!

Електронната форма за Ключова дейност 1, проекти за „Mобилност на младежи и младежки работници“ е уеб базирана и е достъпна, чрез линк, публикуван в Поканата за кандидатване.

Електронната форма за Ключова дейност 1, проекти за „Доброволчески дейности“ е във формат PDF и е достъпна тук и чрез линк, в Поканата за кандидастване.

Поканата е публикувана на 16.01.2018г.

Екипът на ЦРЧР