Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26 април 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Поканата е публикувана на 28.03.2017г.
 
Екипът на ЦРЧР