Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, дейност „Мобилност“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 04 октомври 2017г., 13:00 часа българско време

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Поканата е публикувана на 04.09.2017

Екипът на ЦРЧР