Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувана e Националната покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави и Акредитация на консорциум във висшето образование.

Поканата можете да намерите тук.

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секциите, където се изисква превод на английски език.

Успех на всички кандидати!

Екипът на ЦРЧР

29.12.2017г.