Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че са публикувани Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 5 февруари 2019г., 13:00 часа българско време.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Екипът на ЦРЧР