Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26 април 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Поканата е публикувана на 27.03.2018г.

Екипът на ЦРЧР