Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, дейност „Мобилност“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26 април 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Екипът на ЦРЧР