Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 02 февруари 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

ВАЖНО!

Образец на Програма за среща между младежите и отговорните за младежката политика

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Поканата е публикувана на 04.01.2017г.

Екипът на ЦРЧР