Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища, с краен срок за кандидатстване 29 март 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

През 2017г. наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, ще бъде разпределен както следва:

  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.
  • За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността;

Поканата е публикувана на 15.02.2017г.

Екипът на ЦРЧР