Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“, с краен срок за кандидатстване 29 март 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Поканата е публикувана на 15.02.2017г.

Екипът на ЦРЧР