Skip to main content

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“, която ще се проведе на 12 октомври (вторник) 2021г. от 10.00 часа в конферентната зала в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Програмата на конференцията обхваща основни инструменти за ПОО и тяхното приложение в страната. Информацията, която ще ви бъде представена и която ще имате възможност да объдите с националните ПОО експерти, е свързана с индикативната рамка за качество, нови възможности за реализация чрез валидиране и възможностите за сравняване на квалификации в ПОО чрез принципите на ECVET. Допълнително към това ще бъде разгледана връзката между ЕКР, НКР и ECVET в близки до ЕС страни и интеграцията с българския и европейския пазар на труда, както и кариерното ориентиране на национално ниво в подкрепа на ПОО.

Необходимо е да попълните настоящата регистрационна форма ТУК, за да участвате в конференцията. Потвърждение за участие ще бъде получено преди провеждането на събитието.

На участниците извън гр. София, ще бъдат покрити пътните разходи, съгласно следните инструкции.

Поради въведените ограничителни мерки местата за участници също са ограничени. Регистрации се приемат до 12:00ч. на 8 октомври 2021г. или до достигане на разрешения брой присъствено участници.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА!

Екпипът на ЦРЧР