Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието на възрастни, сектор „Образование за възрастни“, с краен срок за кандидатстване 02 февруари 2017г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Поканата е публикувана на 04.01.2017

Екипът на ЦРЧР