Skip to main content

Уважаеми посетители,

Днес, на пресконференция в Брюксел, българският еврокомисар Мария Габриел представи първия Координатор на ЕС по въпросите на младежта Биляна Сиракова. Ролята на координатора е свързана с вземането предвид на идеите на младежите в процеса на създаването на политики на европейско ниво. Акцент на дейността му ще бъде подкрепата за вътрешното сътрудничество в Европейската комисия по тези въпроси и разширяване на форматите за обмен на идеи сред младите хора.
„С гордост споделям, че първият координатор на ЕС за младежта е Биляна Сиракова. Очаквам от работата на Европейския координатор добра координация, изпреварващи действия и даване на видимост. На първо място, координация за това отделните политики в ЕС да допринасят за реализиране на амбициите на младите хора в Европа. Второ, изпреварващи действия за активно участие на младежите във водещи за ЕС инициативи, каквито са например „Новият европейски Баухаус“ и Конференцията за бъдещето на Европа. Даването на видимост е свързано с обединението на младите хора зад конкретни идеи, които благодарение на инициативите на ЕС, могат да бъдат интегрирани и в политиките на национално и местно ниво“, отбеляза Мария Габриел.
Позицията на Координатор на ЕС по въпросите на младежта е част от предложенията на Европейската комисия в рамките на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019-2027г. Координаторът ще работи с различните заинтересовани страни, за да осигури съгласувана комуникация с младите хора, както и да представя на вниманието им инициативите на ЕС от интерес за тях. Той ще има възможност да изслушва младите хора, да ги насърчава да участват в консултациите и в обмена на идеи, организирани от Европейската комисия, да осигурява подкрепа за дейности свързани със сътрудничеството в сферата на младежта. По този начин Координаторът ще спомогне за засилване на полезните взаимодействия между политиките и действията на Европейския съюз в полза на младите хора.

 

Екипът на ЦРЧР