Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националният експертен екип по ПОО (Bulgarian National VET Team) Ви канят да вземете участие в кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България“.

Събитието ще се проведе на 19.04.2022 г. от 09:30ч. в сградата на ЦРЧР, ул. „Граф Игнатиев“ 15, гр. София.

По време на кръглата маса представители на Министерството на образованието и науката ще представят предложения за законодателни промени в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), които са обобщени след дискусии със заинтересованите страни в различни формати на взаимодействие между институциите и социалните партньори, неправителствени организации, асоциации на бизнеса, директори на професионални гимназии и др.

Акцентът на кръглата маса ще бъде отворената дискусия с всички участници, в която експерти и практици ще имат възможност да обсъдят идентифицираните от тях дефицити и възможности за подобряване на законодателната рамка, която засяга ПОО, отчитайки не само прякото му регулиране със Закона за професионалното образование и обучение, а и индиректното въздействие на свързано законодателство като Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование, подзаконови нормативни актове и други.

Резултатите от дискусията ще допринесат при разработването на нови или усъвършенстването на вече разисквани законодателни промени в областта на ПОО.

С предварителната програма на събитието може да се запознаете тук.

За участие в събитието е необходима предварителна регистрация на следния линк:

https://www.surveymonkey.com/r/BXQXRDX

Потвърждение за регистрацията си ще получите по e-mail.

За всички участници извън град София се поемат пътни разходи спрямо изискванията посочени в документа, наличен посредством следния линк: тук

Регистрации се приемат до 12:00 часа на 15.04.2022 година или до запълване на капацитета на залата.

Очакваме Ви!

Националният екип по ПОО към ЦРЧР