Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Имената на институциите, одобрени за участие в Петата национална конференция „Насърчаване на четенето“, можете да видите тук.

Одобрените кандидати ще получат по електронната поща, в срок до 30 септември 2016, покана и линк за регистрация.

Екипът на ЦРЧР

26.09.2016