Skip to main content

Уважаеми посетители,

Европейската комисия отваря Покана за кандидатстване за наградата „Ян Амос Коменски“ за висококачествено преподаване в областта на Европейския съюз. Инициативата цели да отличи училищата, които помагат на учениците да се запознаят с Европейския съюз по вдъхновяващ начин.

Предвидени са 28 награди по 8000 евро, по една за училище от всяка държава-членка на ЕС.

Поканата е отворена за всички средни, профилирани и професионални училища в страната, като крайният срок за кандидатстване е 6 февруари 2020 г.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на инициативата: Тук

 

Екипът на ЦРЧР