Skip to main content

Резултати от селекционния процес на кандидатурите по КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, дейност “Партньорства за сътрудничество“ и дейност „Малки партньорски проекти”, сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, подадени по Покана за кандидатстване с краен срок 23.03.2022 г., можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР