Skip to main content

Кандидатстване за финансиране

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

Проекти за мобилност на младежи

Дейност за приобщаване DiscoverEU“ Краен срок за подаване на предложенията – 4 октомври 2022г.

За повече информация: ТУК