Skip to main content

Европейската година на младежта бе и все още е много динамична и изпълнена със страхотни събития. Важно е да бъде закрита подобаващо!

  • От (име на организацията / институцията) те каним да станеш един от тримата български делегати на заключителното събитие „Поискай бъдещето“, което ще се проведе на 6 декември 2022 г. в Европейския парламент, Брюксел.

Това е една прекрасна възможност да се запознаеш с млади и активни хора от всички държави членки на Европейския съюз, да обмените добри практики.

Разходите за транспорт и настаняване на участниците ще бъдaт поети от Министерството на младежта и спорта.

Не се колебай, а кандидатствай, като попълниш формуляра:

https://forms.gle/nEneTDq8A5WFzqPL7

Краен срок за кандидатстване: 09.10 (неделя).

Националната работна група за Европейската година на младежта ще селектира участниците.

Повече информация, включително окончателната програма на конференцията, ще бъде предоставена на одобрените кандидати.