Skip to main content

Уважаеми посетители,

При необходимост от въвеждане на промяна в данните на Вашата организация, трябва да влезете в Портала за участници на следния линк: http://ec.europa.eu/…/participa…/portal/desktop/en/home.html

Системата ще поиска да се идентифицирате чрез EU login, въвеждайки като потребителско име e-mail адреса, с който сте регистрирали ПИК кода. След като влезете в Портала за участниците трябва да кликнете в секцията „My organisations“. Ще се визуализира името на институцията, която представлявате, и нейният ПИК. Натиснете бутон „MO“ – (оцветен в оранжев цвят). Ще се отвори нов прозорец, в който можете да промените данните на институцията. След въвеждане на промените, натиснете бутон „Submit changes“ – (оцветен в синьо), който се намира в лявата част на Вашия екран.

Екипът на ЦРЧР

12.01.2017