Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси Ви информира, че формулярите за кандидатстване за проекти за мобилност на младежи — „Дейност за приобщаване DiscoverEU“ (КА155-YOU) , с краен срок 4 октомври 2022г. и за Еразъм Акредитация в сектор „Младеж“ (KA150-YOU), с краен срок 19 октомври 2022г. са активни и достъпни тук.

Екипът на ЦРЧР обръща внимание, че е възможно техническият отдел на ЕК все още да работи по електронните форми. Подаването на кандидатури следва да се извърши след публикуване на официална покана за кандидатстване за съответната дейност, в която се посочват специфични изисквания и критерии за легитимност, както и след запознаване с Ръководството за кандидатстване за 2022г.