Skip to main content

Уважаеми бенефициери,

Във връзка с възможността, предоставена на акредитираните организации в сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, финансирани по поканата за кандидатстване за 2022 селекционна година, да поискат изменение на договорите си по отношение на финансирането, Ви информираме че ЦРЧР ще извърши преразпределение на оставащите за дейността средства, като  наличния за целта бюджет е 195 342 евро.

 

Екипът на ЦРЧР