Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси организира Информационни дни и Обучителен семинар  (в Медицински университет – гр. Плевен, 25-26.10.2017г.) за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ – сектор „Висше образование”. Обучението откри г-жа Татяна Калканова – изпълнителен директор на ЦРЧР. Тя представи новите моменти в политиките на ЕС и  иницативите за честването на Тридесетгодишнината на „Еразъм“ –  спирайки се на: успешното ръководство на Програмата в страната, на перспективите през новия програмен период и на предстоящото европейско председателство на Република България. Участниците приветства и проф. Савелина Попова – зам.-ректор по „Европейската интеграция и международното сътрудничество“ на МУ – гр. Плевен.

С презентации и модериране в обученията се включиха: доц. д-р Маруся Смокова – от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – гр. Свищов, Христина Армутлиева – представител на Висше училище по мениджмънт – гр.Варна, доц. д-р  Диана Тимова – от НВУ „В. Левски“ – гр. Велико Търново, Светлана Панайотова –  от МУ- гр. Варна.

По време на обучението  посланици на висшите училища в Република България – повече от 80 координатори на “Еразъм+“ (и др. представители на унивеситетите) се включиха в работни групи,  в които дискутираха: оптимизирането на административния процес и подготовка на успешното проектно предложение. На особен интерес и анализ в дискусиите бе подложено кандидатстването по КА – 107.Направените изводи откроиха няколко важни предизвикателства: признаването на кредитите, придобити по време на мобилност в партньорска организация, комуникационни проблеми с платформата MOBILITY TOOL+, високата цена на българските визи, необходимостта от детайлно  подготвяне и подписване на предварително споразумение между обучаващите институции, проблеми на междукултурните различия по време на мобилност и др.

Като основен извод бе откроена необходимостта от задълбочена и  прецизна подготвка на проектите, коректно съобразени с европейските политики.