Skip to main content

Уважаеми посетители,

Център за развитие на човешките ресурси организира информационни дни в страната по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, насочен към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера.

Събитията ще се проведат, както следва:

Регистрациите ще бъдат отворени до запълване капацитета на залите.

ЦРЧР ще поеме пътните разходи на участниците пристигащи извън градовете, в които се провеждат събитията.

Ще получите потвърждение за вашето участие по електронна поща, след закриване на регистрацията на всяко едно от събитията.

Екипът на ЦРЧР