Skip to main content

На 20-21 октомври 2016г. се състоя събитие „Информационни дни и подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Участие в събитието взеха координатори и представители на висшите училища в страната. Акцентът на събитието бяха проектите с партниращи държави в сферата на висшето образование, финансирани по Програма „Еразъм+“.

Г-жа Галина Карамалакова от Изпълнителната Агенция за образование, аудио-визия и култура, представи подробна презентация за съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“. Своят опит споделиха гост-лектори от български висши училища, участващи в проекти в сферата на висшето образование по Програма „Еразъм+“. Експертите от ЦРЧР представиха дейностите по Програма „Еразъм+“ на централизирано и децентрализирано ниво, показаха анализ на резултатите от Покана 2016 от проектите в сферата на висшето образование с партниращи държави, работата със системите за администриране на Програма „Еразъм+“ и информация за съпътстващите дейности и инициативи на ЦРЧР. Специално внимание бе обърнато на отчитането на проекти за академичната 2015/2016г. и управлението на проекти за академичната 2016/2017г.

Всички участници имаха възможност да получат консултации на място и да зададат своите въпроси към експертите от ЦРЧР.

Презентации от проведеното събитие можете намерите тук (Ден I-ви и Ден II-ри)

Екипът на ЦРЧР