Skip to main content

Във връзка с предстоящото стартиране на новия програмен период 2021-2027 г., българските висши училища, които желаят да участват в различните ключови дейности, трябва да кандидатстват за акредитация за нова Еразъм Харта за висше образование (Erasmus Charter for Higher Education). Новата Еразъм Харта за висше образование ще обхваща целия следващ програмен период.

Поканата за акредитация за Еразъм Харта за висше образование е публикувана от Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура“ („Education, Audiovisual and Culture“ Executive Agency): – ТУК

 

Екипът на ЦРЧР