Skip to main content

Shape it, move it, be it

Осмото издание на Европейската седмица на младежта ще се проведе в цяла Европа от 1 до 7 май 2017 г. То ще открои солидарността и социалната ангажираност на младежите в Европа, ще даде информация за Програма „Еразъм+“, ще отчете приноса й и ще даде възможност идеите на младите хора за формирането на бъдещата политика на ЕС за младежта да бъдат чути.

В България Европейската седмица на младежта се реализира от Център за развитие на човешките ресурси съвместно с Министерство на младежта и спорта.

На национално ниво, в рамките на инициативата, ще се организират над 50 събития в различни населени места. Програмата на всички събития можете да видите на: www.youthweek.eu

С надслова „Shape it, move it, be it“ Европейската седмица на младежта ще насърчи младите хора да изградят бъдещето си чрез участие в дискусиите относно бъдещето на политиката за младежта на ЕС, да пътуват в чужбина чрез Програмата за мобилност „Еразъм+“, както и да бъдат част от наскоро стартиралия Европейски корпус за солидарност, който дава на младежите възможност да изразят солидарността си с нуждаещите се.

Младите хора променят Европа и Европейската седмица на младежта отбелязва постиженията им.

Седмицата на младежта ще насочи вниманието към вдъхновяващи истории на носители на промяна в сферата на младежта и техните проекти в рамките на „Еразъм+“, чрез което повече младежи да бъдат стимулирани да се включат в нея. За да отличим историите им и да покажем въздействието на Програма „Еразъм+“ върху участващите в нея, преди и по време на Седмицата ще споделим разказите на хората с изключителен принос за справяне с предизвикателствата, пред които Европа е изправена, включително солидарност, приобщаване, демокрация и активно гражданско участие. Това са личности, постигнали промяна в общността, вдъхновили други хора и развили новаторски идеи. Те са променили своя живот и живота на другите.

В Брюксел Европейската комисия ще организира дискусии, свързани с приоритетите и инструментите за бъдещите Стратегии на ЕС за младежта. Комисията ще покани широк кръг участници: експерти по политиката за младежта, представители на институции на държавите членки, младежки работници, представители на младежки организации и младежи. Вдъхновяващи носители на промяна ще се срещнат с Комисар Наврачич, ще посетят Европейския парламент и ще споделят историите си в рамките на честванията на Седмицата.

По време на Европейската седмица на младежта 2017 г. във всички 33 държави, участващи в Програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, ще се проведат различни събития и дейности, а координацията и организиранията им са поверени на Националните агенции на Програма „Еразъм+“, отговорни за сектор „Младеж“.

Всеки може да организира събитие в рамките на Европейската седмица на младежта, свързано със:

• Солидарността и Европейския корпус за солидарност

• Мобилността и честванията на 30-та годишнина на „Еразъм+“

• Участие и разработване на политики за младежта

Екипът на ЦРЧР

28.04.2017г.