Skip to main content

На 5 декември 2017г. на своята Годишна валоризационна конференция ЦРЧР награди и организациите, отличени в конкурса за доброволческа инициатива „Доброволчеството – умения за успех“, организиран от Европас, Евродеск и Еврогайдънс. В приложения файл тук можете да научите повече за отличените инициативи.

Благодарим на всички организации, които се включиха в конкурса със свои инициативи, помогнали на младите хора да натрупат нови умения и знания и да получат възможност да насочат в правилната посока своето бъдещо личностно и кариерно развитие.